Picture of Otoño. Juan RIOS  at Stereofox

Otoño.
Juan RIOS